WMO: Wet Maatschappelijke ondersteuning

Ondersteuning in je eigen sociale omgeving. Het gaat hier om zorg en begeleiding op maat.

Voor deze zorg is een indicatie nodig vanuit de WMO. Als je in aanmerking wilt komen voor deze zorg dan kun je jezelf melden bij het WMO loket van je gemeente.

Onze doelgroep zijn personen van 18 jaar en ouder met een autisme spectrum stoornis (ASS) of ADHD.

Zorg en ondersteuning bestaat oa uit het bieden van praktische begeleiding, het aanreiken van handvaten, het aanleren van vaardigheden, psycho educatie waardoor er acceptatie kan komen en inzicht in eigen handelen.

Concrete inzet van zorg:

Een medewerkster van het WMO loket neemt met je de zogenaamde zelfredzaamheidsmatrix door. Dit gesprek vind meestal plaats aan de keukentafel. De zelfredzaamheidsmatrix is een middel om in kaart te brengen op welke leefgebieden persoonlijke ondersteuning en zorg nodig is.

Als je een WMO indicatie hebt kun je met Jmez een afspraak maken.  Op de afgesproken dag en tijd komt onze medewerker bij je in huis. Onze medewerker laat zich uitgebreid informeren door naar jou te luisteren. De informatie, waaronder ook de doelen vanuit de zelfredzaamheidsmatrix  worden geïnventariseerd.  Daarna ga je met onze medewerker aan de slag om doelen te behalen. Er wordt een datum gepland waarop de begeleidingsdoelen worden geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.

Wat mag je verwachten van Jmez:

 • Dat we naar je luisteren. Dat we inhoudelijk doorvragen wat voor jou
  belangrijk is. Dat we horen en begrijpen wat je nodig hebt aan zorg.
 • Dat we onze zorg inzetten in overleg met jou. Er gebeuren geen dingen die je niet wilt of waar je niet achter staat, je hebt in alles een stem.
 • Dat er begrip is voor jouw specifieke situatie en dat je voelt er niet alleen voor te staan.
 • Dat we op de juiste momenten aanpakken en doorpakken.
 •  

Wat kan Jmez voor je betekenen:

 • Bevorderen van je (sociale) zelfredzaamheid.
 • Helpen met het vergroten en oefenen van sociale vaardigheden.
 • Ondersteunen met het aanbrengen van structuur, duidelijkheid, overzichtelijke taken en planning.
 • We kunnen je toezicht bieden, zodat je geholpen wordt met moeilijke situaties.
 • We kunnen je inzicht geven in de gevolgen van je besluiten.
 • Helpen bij het houden aan nieuwe regels / afspraken.
 • We bieden je ondersteuning op het gebied van onderwijs, bijbaan of werk.
 • We bieden je praktische ondersteuning waarmee je direct aan de slag kunt in het alledaagse leven. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning in het huishouden en je financiën.