WMO: Wet Maatschappelijke ondersteuning

Ondersteuning in je eigen sociale omgeving. Het gaat hier om zorg en begeleiding op maat.

“Begin met het nodige.
Doe daarna het mogelijke.
En dan ineens….doe je zomaar het onmogelijke…”
(Franciscus van Assisi, broeder overl.1226)

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Ondersteuning in je eigen sociale omgeving of bij ons op locatie.
Het gaat om individuele zorg en begeleiding op maat.

LET OP : Jmez biedt géén wmo dagbesteding.

Voor deze zorg is een indicatie vanuit de wmo nodig. Als je 18 jaar of ouder bent en je wilt in aanmerking komen voor deze zorg dan kun je jezelf melden bij het wmo loket van je gemeente.

Onze doelgroep zijn personen met een autisme spectrum stoornis (ASS), psychiatrische problematiek, adhd en /of licht verstandelijke beperking.

Gemeentelijke wmo contracten

Jmez heeft contracten met de vier Kempengemeenten : Eersel, Bergeijk, Bladel en Reusel-De Mierden. Ben je inwoner van één van deze gemeenten dan kan de gemeente een ZIN indicatie afgeven.

Ben je inwoner in een andere gemeente dan de vier Kempengemeenten en wil je graag begeleiding ontvangen vanuit Jmez dan kan de gemeente een PGB indicatie afgeven. Dus in welke gemeente je ook woont Jmez kan je begeleiding bieden.

Proces van aanmelden bij het wmo loket tot aan begeleiding geboden door Jmez

Nadat je je hebt aangemeld bij het wmo loket van je gemeente wordt er een afspraak gemaakt met een medewerker van dit loket voor een zgn. keukentafelgesprek. Dit gesprek kan plaatsvinden op het gemeentehuis of in je thuissituatie.
De medewerker neemt de zgn. zelfredzaamheidsmatrix met je door.
De zelfredzaamheidsmatrix is een middel om in kaart te brengen op welke leefgebieden persoonlijke ondersteuning nodig is.
De medewerker bepaald, nadat hij / zij alle informatie heeft óf er een indicatie wordt afgegeven. Met het afgeven van een indicatie worden persoonlijke doelen opgesteld die als leidraad dienen voor de begeleiding.

Met een wmo indicatie kun je begeleiding ontvangen vanuit Jmez.
Wij luisteren naar je en laten ons door jou informeren over de individuele begeleiding zoals jij die graag wilt ontvangen. We bieden begeleiding op onze locatie, bij jou in je eigen omgeving of een combinatie van beiden.
De informatie, waaronder ook de persoonlijke doelen opgesteld vanuit de zelfredzaamheidsmatrix, worden geïnventariseerd.
Daarna ga je, samen met ons, aan de slag om je doelen te behalen.
Er wordt een datum gepland waarop de begeleidingsdoelen worden geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.

Wat mag je verwachten van Jmez

 • Dat we naar je luisteren. Dat we inhoudelijk doorvragen wat voor jou belangrijk is. Dat we horen en begrijpen wat je nodig hebt aan zorg en begeleiding.
 • Dat we onze zorg inzetten in overleg met jou. Er gebeuren geen dingen die je niet wilt of waar je niet achter staat. Je hebt in alles een stem.
 • Dat er begrip is voor jouw specifieke situatie en dat je voelt dat je er niet alleen voor staat.
 • Dat we op de juiste momenten aanpakken en doorpakken.
 • Dat je ons 24/7 mag contacten ongeacht de indicatie.

Wat kan Jmez voor je betekenen

 • Bevorderen van je zelfredzaamheid.
 • Helpen met het vergroten en oefenen van sociale vaardigheden.
 • Ondersteunen met het aanbrengen van structuur, duidelijkheid bieden, taken overzichtelijk maken en planning.
 • We kunnen je nabijheid bieden zodat je geholpen wordt met, voor jou, moeilijke situaties.
 • We kunnen je inzicht geven in de gevolgen van besluiten.
 • We kunnen je helpen bij het houden aan afspraken.
 • We bieden je ondersteuning op het gebied van onderwijs, werk of ondersteuning binnen je sociale netwerk.
 • We bieden je praktische ondersteuning waarmee je direct geholpen bent. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning in het huishouden, financiën, administratie ect.