Visie, Missie en Kernwaarden

Vraag : “Wie is het belangrijkste in jouw leven ?”
(Kijk voor het antwoord op de contactpagina onderaan)

Visie

Jmez biedt begeleiding en ondersteuning aan personen met autisme, adhd, psychiatrische problematiek, en licht verstandelijke beperking. We zijn professioneel persoonlijk betrokken.

In onze maatschappij zijn er personen die zich niet gehoord voelen. Er zijn nog steeds personen die alle dagen aan het overleven zijn en waarbij kwaliteit van leven niet vanzelfsprekend is. Voor deze personen wil Jmez er zijn.

Met onze professionele begeleiding, ondersteuning en betrokkenheid bieden we onze clienten een veilige omgeving waarbinnen zij zich kunnen uitspreken, zich gehoord voelen en kunnen groeien in hun persoonlijke ontwikkeling. Ieder op zijn / haar eigen niveau en manier.

Regelmatig horen we dat er (‘oud’)clienten zijn die aangeven de begeleiding vanuit Jmez als een fijne periode (te hebben) ervaren. Dat ze door de begeleiding vanuit Jmez mooie stappen (hebben) kunnen zetten. Velen geven aan persoonlijk gegroeid te zijn mede door de inzet van Jmez.
Deze positieve herinneringen nemen ze voor de rest van hun leven mee. En dat is waar we dankbaar voor zijn.
We hopen dat er over 10 jaar nog veel meer clienten zijn die zeggen dat Jmez een meerwaarde voor hen is geweest. Dat ze aan Jmez terugdenken met fijne herinneringen, waar geluisterd werd en waar de dingen mochten gaan zodat deze voor hem / haar goed waren, waar meegedacht werd, plezier werd gemaakt en waar ze zich thuis hebben gevoelt.

Missie

Jmez : Je Mag Er Zijn

In 2004 is Jmez opgericht omdat er vanuit de omgeving signalen kwamen dat er een tekort was aan professionele en kleinschalige ondersteuning voor personen met autisme, adhd, psychiatrische problemen en licht verstandelijke beperking.
Jmez wil een waardevolle toevoeging zijn voor (jong) volwassenen met een hulpvraag.
We bieden individuele begeleiding en ondersteuning aan onze doelgroep door actief te luisteren en in te spelen op de individuele zorgvraag. Autonomie en respect zijn daarbij belangrijke gegevens. We zien het als een creatieve uitdaging om vraagstukken op te lossen, links om of rechts om.

Kernwaarden

– Je Mag Er Zijn
– Autonomie en Respect
– Betrokkenheid
– Compassie