Thuiszitters

Thuiszitters zijn jeugdigen die om redenen  -tijdelijk-  niet naar school kunnen.

Doelgroep Jmez: kinderen en jongeren tot 18 jaar met een gemiddeld tot hoog IQ.

In het kader van de wet ‘Passend Onderwijs’ zitten relatief veel leerlingen thuis van school. Omdat er een zorg- / ondersteuningsvraag ligt vanuit de samenleving willen we deze doelgroep graag een veilige omgeving bieden waarbinnen alle voorwaarden aanwezig zijn voor verdere groei.

Jmez heeft hiervoor twee locaties : Hoogstraat 8 en Wanmolen 24. Allebei gevestigd in Eersel.
Jmez werkt samen met de leerling, ouders, school van inschrijving, CJG, leerplichtambtenaar, samenwerkingsverband en andere disciplines. Belangrijk is om krachten te bundelen en te onderzoeken wat er eventueel nodig is aan behandeling en om de kans van een hernieuwde schoolgang door de jeugdige te laten slagen. Jmez ondersteunt het kind / de jongere en zijn sociale netwerk in het hele proces.

 

Een thuiszitter kan bij Jmez terecht met een indicatie vanuit het CJG. Er wordt een plan opgesteld met daarin de te behalen doelen. Dit plan wordt minimaal 1x per half jaar geëvalueerd.

Mocht je voor deze zorg in aanmerking willen komen dan kun je je melden bij het Loket CJG van je gemeente.

Belangrijk voor een Thuiszitter:

 • Dat er zo spoedig mogelijk wordt onderzocht wat er eventueel nodig is aan behandeling en dat er gezocht wordt naar passend onderwijs, zodat een hernieuwde schoolgang in gang gezet kan worden.
 • Dat er structuur wordt geboden; dat jeugdige in de ochtend uit bed moet
 • Dat er zinvolle dagbesteding wordt geboden
 • Dat jeugdige sociale contacten aangaat en onderhoud
 • Dat jeugdige kan blijven participeren in de samenleving

Wat mag je verwachten van Jmez:

 • Dat we naar je luisteren. Dat we inhoudelijk doorvragen wat voor jou.
  belangrijk is. Dat we horen en begrijpen wat je nodig hebt aan zorg en begeleiding.
 • Dat we onze zorg inzetten in overleg met jou. Er gebeuren geen dingen die je niet wilt of waar je niet achter staat, je hebt in alles een stem.
 • Dat er begrip is voor jouw specifieke situatie en dat je voelt er niet alleen voor te staan.
 • Dat we op de juiste momenten aanpakken en doorpakken.

Wat kan Jmez voor je betekenen:

 • Je kunt bij Jmez terecht van maandag tot en met donderdag. Afhankelijk van de afgegeven indicatie.
 • We halen je thuis op met de auto en brengen je later op de dag naar huis terug.
 • Er wordt je lesstof aangeboden op niveau in samenwerking met de school van inschrijving.
 • We bieden je sociale vaardigheidstraining in de praktijk en middels werkboeken en spelmateriaal.
 • We gaan samen sporten bij de sportschool in Eersel; De Fitfactory.
 • We bieden je psycho educatie middels werkboeken en spelmateriaal.
 • We bieden je nabijheid en een veilige, sfeervolle omgeving.