Jmez biedt in overleg laagdrempelige psycho educatie aan.

Psycho educatie wordt vaak toegepast bij personen met een stoornis uit het spectrum van autisme (ASS) / ad(h)d. De educatie wordt geboden in de vorm van werkmateriaal / werkboeken en spelmateriaal. Daarnaast zijn ook gesprekken, individueel of binnen een groepje, mogelijk. Waarom is dit een onderdeel van ons zorgaanbod ? Voor degene die daar behoefte aan heeft kan psycho educatie een middel zijn om meer inzicht te krijgen in eigen problematiek, handelen en gevoelens. Het kan verhelderend zijn te horen dat je gedrag en gevoel te verklaren is, dat je niet de enige bent met bepaalde problemen. Daarnaast krijg je handvatten hoe je anders om te kunt met je gevoelens en situaties.

Het meest belangrijke doel van psycho-educatie is toch wel het in de praktijk brengen van de tips en handvatten. Neem als voorbeeld het gegeven dat actieve lichamelijke beweging kan helpen bij somberheid. Tijdens psycho-educatie krijg je uitleg waarom dit daadwerkelijk zo werkt. Maar ook leer je hoe je die fysieke beweging gemakkelijk kunt integreren in je dagelijks leven.