Ondersteuningsplan

Jmez werkt met individuele zorgdossiers waarbij we ons privacy beleid hanteren. Tijdens een intake wijzen we je op het privacy protocol.

Je persoonlijke zorgdossier zal bestaand uit; intakeformulier, medicatie, medicijnpaspoort, de zorgovereenkomst, indicatiebesluit, eventuele verslagen van andere disciplines, ons privacybeleid, medezeggenschap Jmez, klachtenregeling en natuurlijk een individueel zorgplan op maat. Tevens is ons privacyregelement te downloaden via deze link.

Het individueel zorgplan is een belangrijk onderdeel van jou zorgdossier. Met alle zorgvuldigheid wordt dit plan op maat gevormd. Het zorgplan wordt door Jmez opgesteld in overleg met jou, eventueel je ouders of vertegenwoordiger en CJG of WMO. Minimaal één keer per jaar wordt samen met jou en eventueel je ouders het zorgplan geëvalueerd.

Een persoonlijk zorgplan bestaat uit:

  • Persoonsgegevens cliënt
  • Beeldvorming cliënt
  • Medicatie
  • Gezinssituatie
  • Begeleidingsdoelen
  • Evaluatie gestelde doelen
  • Benodigde zorg/begeleiding
  • Doelen SMART
  • Bij evaluatie: nieuwe doelen SMART
  • Datum volgende evaluatie