Medezeggenschap

Zodra een begeleidingstraject van start gaat vinden we medezeggenschap onmisbaar binnen Jmez. Daarom plannen we veelvuldig gesprekken in, maar ook staan we bij Jmez altijd open voor tips en ideeën. Door krachten te bundelen en meedenken hoe we een beter beleid kunnen voeren, zorgen we voor een altijd hoog kwaliteitsniveau.

Om deze tips en ideeën in ontvangst te kunnen nemen heeft Jmez een medezeggenschapsbus in het leven geroepen. In onze verblijfsruimte hangt een ideeënbus. In deze ideeënbus kan de verzorger of cliënt schriftelijke input leveren. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om via email of telefonisch met ons in contact te komen.

Huiskameroverleg
Een huiskamer zorgt voor een vertrouwd gevoel. Binnen Jmez houden we een keer in de drie maanden een zogenaamd ‘huiskameroverleg’. Tijdens dit huiskameroverleg gaan begeleiders met de kinderen/jongeren rond de tafel. We nemen tijdens dit specifieke moment tij om in gesprek te gaan met elkaar. Over wat onze cliënten graag anders willen zien, maar ook wat ze momenteel goed vinden gaan. De mogelijkheid tot inspraak, maar ook het geven van een stem is wat er centraal staat binnen dit gesprek. Zo nodig wordt er vanzelfsprekend actie ondernomen op een besproken punt en in een volgend huiskameroverleg teruggekoppeld.