Kwaliteit van Zorg

“De zin van het leven ben jezelf”
(Jules Deelder, dichter 1944-2019)

Kwaliteit van Zorg

Kwaliteit van zorg gaat over continu verbeteren.
Goede zorg begint met respect voor elkaar, goed contact en duidelijke communicatie. Samen met jou en eventueel andere betrokkenen stemmen we onze begeleiding af op jouw specifieke zorgvragen.

We houden de kwaliteit van zorg en begeleiding hoog middels:

 • Korte communicatielijntjes.
 • 24/7 bereikbaarheid.
 • De begeleiding stemmen we af op jouw wensen.
 • Aanleggen van een clientdossier.
 • Regelmatig overleg.
 • We stellen een persoonlijk ondersteuningsplan op waarin oa de persoonlijke doelen staan beschreven volgens de SMART methode. Dit ondersteuningsplan wordt minimaal 1x per jaar geëvalueerd maar indien nodig vaker dan 1x per jaar.
 • 4x per jaar is er een gepland persoonlijk inspraakmoment.
 • 1x per jaar voeren we een anonieme tevredenheidsonderzoek uit.
 • Begeleiders zijn in het bezit van een actuele VOG.
 • We volgen de wetgeving rondom AVG https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving
  Inhoudelijk persoonlijke mailberichten worden verzonden middels het programma ZIVVER
 • We hanteren het kwaliteitssysteem “Kwaliteit laat je zien” https://www.kljz.nl/
 • Jmez werkt via het klachtenreglement clienten zorgboerderijen https://zorgboeren.nl/zorgboerderijen/jmez-je-mag-er-zijn
 • Clienten kunnen voor een onafhankelijk vertrouwenspersoon en onafhankelijk vertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang (WZD) terecht bij Zorgbelang Brabant. www.zorgbelang-brabant.nl www.zorgbelang-brabant.nl/over-zorgbelang/wat-doen-wij/adviespunt-zorgbelang/
 • Begeleiders zijn in het bezit van een BHV certificaat.
 • We werken met een privacy protocol.
 • Begeleiders volgen jaarlijks bijscholing.
 • Begeleiders volgen de actualiteit aangaande de doelgroep, de (inhoudelijke) zorg, wetgeving en innovaties middels verschillende media, cursussen, workshops, bijeenkomsten en overleggen.