Kampen jullie momenteel met problemen in het gezin? En zijn jullie zoekende naar begeleiding voor een kind onder de 18 met een beperking of gedragsprobleem? Trek dan tijdig aan de bel!

Hiervoor kunnen jullie vanzelfsprekend terecht bij JMEZ, maar ook bij de gemeente kun je terecht voor ondersteuning en jeugdhulp. Zorgen voor een kind met ass, adhd en/of verstandelijke beperking is niet altijd gemakkelijk. Dat geldt niet alleen voor ouders, maar ook voor broertjes en zusjes. Extra ondersteuning in de thuissituatie is dan gewenst. Dit om iedereen zoveel mogelijk te ontlasten.

Jeugdhulp is er voor kinderen tot 18 jaar. Vaak geeft een gemeente hierin passende advies. Samen wordt er bekeken welke hulp het beste past, zodat er jeugdhulp op maat zal ontstaan. Er zijn hierbij
verschillende vormen van hulp. Daarnaast is het van belang dat het complete gezinssysteem wordt betrokken bij een begeleidingsproces. Zo’n begeleiding kan bestaan uit het aanreiken van praktische begeleiding en handvaten, het aanleren van vaardigheden, psycho-educatie, maar ook het oefenen met sociale vaardigheden.

Welke vorm van hulp het meest geschikt is, is afhankelijk van de situatie. Hieronder halen we een aantal verschillende vormen aan:
– Ambulante jeugdhulp; hierbij is vaak het gehele gezin betrokken
– Jeugdzorgplus; voor als een kind bescherming nodig heeft tegen zichzelf of anderen
– Jeugd GGZ; omvat psychiatrische en/of psychische problemen
– Jeugdzorg; omvat kinderen met een beperking (verstandelijke)

Op zoek naar meer informatie omtrent een bepaald onderwerp? Raadpleeg onze website of neem persoonlijk contact op met een van onze medewerkers.