Wanneer een persoon zonder autisme een taalontwikkelingsstoornis heeft spreken we van primaire TOS. Wanneer de reden van een taalprobleem bijvoorbeeld autisme is, spreken we van secundaire TOS. In dit blog delen we informatie over autisme en taal.

Beelddenkers
De meeste personen met autisme zijn beelddenkers. Dit wil zeggen dat wat men hoort vaak (in beelden) voor zich ziet. Dit kan lastig zijn bij het achterhalen van de betekenis van een bepaalde uitspraak. Het gebruiken van spreekwoorden en beeldspraak is daarom niet heel erg handig.

Lichaamstaal
Ook lichaamstaal heeft invloed. In de omgang met personen met autisme is het belangrijk dat je je lichaamstaal afstemt op hetgeen dat er gezegd wordt. Het herkennen van een gezichtsuitdrukking kan moeilijk zijn.

Persoonlijk aanspreken
Voor een persoon met autisme is het fijn als je duidelijk bent. In een groepje algemeenheden spreken komt niet binnen bij de persoon met autisme. Hij of zij zal geen reactie geven op hetgeen dat je vertelt. Hij/zij voelt zich aangesproken en zal reageren als je eerst de voornaam uitspreekt om daarna te vertellen wat je wilt. Graag schetsen we een situatie:  “We gaan over 5 minuten samen opruimen”. De betreffende persoon met autisme zal niet gaan opruimen, omdat hij zich niet aangesproken voelt. Zodra je het formuleert als: “Jan, we gaan over 5 minuten opruimen” dan zal Jan over 5 minuten beginnen met opruimen.

Uitspraak en intonatie
Bij personen met autisme komt alle informatie in de hersenen vaak met elkaar in de knoop en werkt hij/zij heel hard om deze lijntjes met elkaar te verbinden. Soms worden er vreemde woord koppelingen gemaakt. Denk aan voorbeelden als padzebra, lichtstop of belfiets.

Daarnaast is intonatie nog een belangrijk aandachtspunt. Intonatie gebruik je om een bericht duidelijker te maken. Hierdoor kun je een emotie vergroten. Sommige personen met autisme hebben weinig intonatie in hun stem. Ze klinken over het algemeen vlak omdat ze bepaalde emoties bij zichzelf en anderen niet herkennen/voelen. Wat je niet herkent en voelt kun je ook niet in intonatie laten terugkomen.