Jeugdhulp

Ambulante begeleiding in de thuissituatie. Het gaat hier om zorg en begeleiding op maat.

Voor deze zorg is een indicatie nodig vanuit het CJG. Je kunt zich hiervoor melden bij het CJG loket van uw gemeente.

Onze doelgroep zijn thuiswonende kinderen en jongeren tot 18 jaar met een autisme spectrum stoornis (ASS) of ADHD.

Zorgen voor een kind met ASS of ADHD is niet altijd gemakkelijk. Dat geldt niet alleen voor ouders, maar ook voor broertjes en zusjes. Jmez biedt extra ondersteuning in de thuissituatie om iedereen zoveel mogelijk te ontlasten. Het hele gezinssysteem wordt betrokken bij het begeleidingsproces.

Begeleiding bestaat oa uit het aanreiken van praktische begeleiding en handvaten, het aanleren van vaardigheden, psycho educatie waardoor er acceptatie kan komen en inzicht in eigen handelen, sociale vaardigheden oefenen.

Onze medewerkers zijn allen SKJ geregistreerd (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Deze wettelijke registratie geeft je de zekerheid dat onze medewerkers alle benodigde kennis en ervaringen hebben om bij je in huis ambulante begeleiding te mogen bieden.

Concrete inzet van zorg:

Een medewerker van Jmez maakt met je een afspraak. Op de afgesproken dag en tijd komt onze medewerker bij je in huis. Er wordt vooraf duidelijk afgesproken hoe lang de medewerker bij je in huis is. Natuurlijk mag je hierbij ook uw eigen wensen laten horen. Onze medewerker laat zich uitgebreid informeren door te luisteren naar het kind, de kinderen, de ouders en eventueel ander betrokken partijen. Zij observeert de thuissituatie. Alle informatie wordt geïnventariseerd. Vandaaruit worden er begeleidingsdoelen opgesteld. Hierin heeft de jeugdige en zijn ouders een belangrijke stem. Ook CJG wordt betrokken bij het opstellen van de begeleidingsdoelen.

Daarna gaan de gezinsleden met onze medewerker aan de slag om deze doelen te behalen. Er wordt een datum gepland waarop de begeleidingsdoelen worden geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.

Wat mag je verwachten van Jmez:

 • Dat we naar je luisteren. Dat we inhoudelijk doorvragen wat voor jouw belangrijk is. Dat we horen en begrijpen wat je nodig hebt aan begeleiding.
 • Dat we onze zorg inzetten in overleg met jou. Er gebeuren geen dingen die je niet wilt of waar je niet achter staat, je hebt in alles een stem.
 • Dat er begrip is voor jou specifieke situatie en dat je voelt er niet alleen voor te staan.
 • Dat we op de juiste momenten aanpakken en doorpakken.

Wat kan Jmez voor je betekenen:

 • Bevorderen van je (sociale) zelfredzaamheid.
 • Helpen met het vergroten en oefenen van sociale vaardigheden.
 • Ondersteunen met het aanbrengen van structuur, duidelijkheid, overzichtelijke taken en planning.
 • We kunnen je toezicht bieden, zodat je geholpen wordt met moeilijke situaties.
 • We kunnen je inzicht geven in de gevolgen van je besluiten.
 • Helpen bij het houden aan nieuwe regels / afspraken.
 • We bieden je ondersteuning op het gebied van onderwijs, bijbaan of werk.
 • We bieden je praktische ondersteuning.